Bạt chống thấm HDPE 1mm

 • Bạt chống thấm HDPE 1mm là sản phẩm có độ dày 1mm khổ 7m – 8m chất lượng tốt được sử dụng nhiều trong nuôi trồng thủy sản, các dự án xử lý chất thải
 • Chất liệu: hạt vi nhựa HDPE kết hợp hàm lượng nhỏ cacbon đen
 • Độ dày: 1mm
 • Chiều dài: 70-600m/cuộn
 • Chiều rộng: 7m, 8m, 10m
 • Trọng lượng cuộn: 80-160kg/cuộn
 • Mật độ: 0.94 g/cc
 • Cường độ kháng khi kéo đứt: 28 kN/m
 • Cường độ kháng kéo tại điểm uốn: 15kN/m
 • Dẫn dài khi đứt: 700%
 • Dẫn dài tại điểm uốn: 13%
 • Cường độ kháng xé: 130N