Bộ điều khiển ICC2

Bộ điều khiển ICC2: 8 – 54 kênh tưới, mở rộng bằng module.
ICC2 là bộ điều khiển tưới tự động có kích thước từ nhỏ đến trung bình, mang đến nhiều lợi ích hơn những gì bạn mong đợi. Nó được thiết kế trong các dự án lớn (lên đến 54 kênh tưới) và cung cấp nước một cách tiết kiệm.
ICC2 có thể chạy hai trong số bốn chương trình tự động của nó cùng một lúc.