Bộ điều khiển XC Hybrid

Bộ điều khiển XC Hybrid là một giải pháp tưới tự động tiên tiến và bền vững, tích hợp năng lượng mặt trời và pin. Với khả năng chuyển đổi nguồn điện tự động, bảng điều khiển thông minh và khả năng chống phá hoại, XC Hybrid Controller giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí hoạt động