Đầu tưới Rotor I-20

Đầu tưới Rotor I-20 – Sự lựa chọn tối ưu cho hệ thống tưới cây. Với 34 péc phun linh hoạt và khả năng điều chỉnh góc phun, đầu tưới Rotor I-20 đem lại hiệu quả và đáng tin cậy cho việc tưới cây trong các khu vực nhỏ.