Máng xối

Máng xối, còn được gọi là máng thoát nước, đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn nước mưa ra khỏi nhà kính. Bài viết trình bày ứng dụng của máng xối trong việc ngăn chặn nước mưa từ màng xuống và tăng tuổi thọ cho cấu trúc nhà kính. Nắm vững thông tin về vật liệu, lắp đặt, và cách lợp máng xối giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chúng trong xây dựng và quản lý nhà kính.