màng nhà kính

Hiển thị tất cả 9 kết quả

-12%

Màng nhà kính Thái Lan - VSC - 15.000đ/1m2

Màng nhà kính Thái Lan – VSC khổ 10m x 50m x 150 mic

Giá chỉ: 7,500,000VND/Cuộn
-12%

Màng nhà kính Thái Lan - VSC - 15.000đ/1m2

Màng nhà kính Thái Lan – VSC khổ 9m x 50m x 150 mic

Giá chỉ: 6,750,000VND/Cuộn
-12%

Màng nhà kính Thái Lan - VSC - 15.000đ/1m2

Màng nhà kính Thái Lan – VSC khổ 8m x 100m x 150 mic

Giá chỉ: 12,000,000VND/Cuộn
-12%

Màng nhà kính Thái Lan - VSC - 15.000đ/1m2

Màng nhà kính Thái Lan – VSC khổ 7m x 100m x 150 mic

Giá chỉ: 10,500,000VND/cuộn
-12%

Màng nhà kính Thái Lan - VSC - 15.000đ/1m2

Màng nhà kính Thái Lan – VSC khổ 6.2m x 100m x 150 mic

Giá chỉ: 9,300,000VND/cuộn
-12%

Màng nhà kính Thái Lan - VSC - 15.000đ/1m2

Màng nhà kính Thái Lan – VSC khổ 5.2m x 100m x 150mic

Giá chỉ: 7,800,000VND/Cuộn
-12%

Màng nhà kính Thái Lan - VSC - 15.000đ/1m2

Màng nhà kính Thái Lan – VSC khổ 4.2m x 100m x 150 mic

Giá chỉ: 6,300,000VND/Cuộn
-12%

Màng nhà kính Thái Lan - VSC - 15.000đ/1m2

Màng nhà kính Thái Lan – VSC khổ 3.2m x 100m x 150 mic

Giá chỉ: 4,800,000VND/Cuộn
-12%

Màng nhà kính Thái Lan - VSC - 15.000đ/1m2

Màng nhà kính Thái Lan – VSC khổ 2.2m x 100m x 150 mic

Giá chỉ: 3,300,000VND/Cuộn