Đầu tưới MP Rotator

Đầu tưới MP Rotator là một công nghệ phun nước xoay đa hướng tiên tiến, giúp tiết kiệm nước và tăng hiệu suất tưới cây cảnh quan. Với tốc độ phun nước thấp và khả năng phun tỷ lệ phù hợp, MP Rotator mang lại sự linh hoạt và đồng đều trong tưới cây. Đặc biệt, tính năng bật kép và phân bố đồng đều nước là những điểm nổi bật của sản phẩm này