Bộ lọc đĩa

Bộ Lọc Đĩa chữ Y phi 27 / 34 / 42 / 48 / 60 – Bộ lọc cặn, rác dùng cho hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun sương, phun mưa

[post-views]