Bộ điều khiển tưới cây X-Core

Với khả năng điều khiển đơn giản và tích hợp công nghệ Solar Sync thông minh, bộ điều khiển này mang lại hiệu suất và độ tin cậy cao. Với khả năng cấu hình dễ dàng cho tới 8 trạm, bao gồm 3 chương trình và 4 lần khởi động cho mỗi chương trình, Bộ điều khiển tưới cây X-Core cung cấp sự linh hoạt và tùy chỉnh cho nhu cầu tưới cây tại ngôi nhà.